O socjologii z Literatką. „O tożsamości Łużyczan”, 26 stycznia 2014,

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław, Kawiarnia „Literatka” oraz PortalSocjologa.pl serdecznie zapraszają na spotkanie w ramach cyklu „O socjologii z Literatką”

Wystąpienie pt.
„O tożsamości Łużyczan”
wygłosi dr Natalia Niedźwiecka-Iwańczak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
spotkanie poprowadzi dr Julita Makaro
w dyskusji udział weźmie zaproszony gość specjalny, Jan Měškank
(naukowy współpracownik Instytutu Łużyckiego w Chociebużu)
Niedziela, 26 stycznia 2014, g. 18:00
Kawiarnia Literatka (Wrocław, Rynek 56/57)

Łużyczanie (inaczej Serbowie Łużyccy, Serbołużyczanie) są jedynymi spośród autochtonicznych Słowian, którzy obecnie mieszkają w Niemczech. Licząca około 60 tys. członków zbiorowość egzystuje w kontekście większościowej kultury niemieckiej – w Saksonii i Brandenburgii. Łużyczan cechuje znaczne zróżnicowanie – pod względem regionalnym, historycznym, konfesyjnym, językowym (w tym stopnia zachowania języka).
Spotkanie poświęcone zostanie etnicznym wymiarom tożsamości Łużyczan. Zaprezentowane zostaną wyniki badań, zrealizowanych na Łużycach Górnych i Dolnych, przy wykorzystaniu metodologii jakościowej (wywiadu autobiograficzno-narracyjnego), badań, które przedstawiono w książce autorstwa Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak pt. „Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan” (Nomos, Kraków).
Właściwa współczesności rozszerzająca się przestrzeń wyboru zwiększa znaczenie tożsamości jako „subiektywnej konstrukcji”. Z modernizacją (oraz wieloma innymi czynnikami) wiąże się przejście z jednojęzyczności łużyckiej na dwujęzyczność łużycko-niemiecką (które dokonywało się w XIX wieku) oraz na jednojęzyczność niemiecką. W tej sytuacji – gdy nie ma bariery językowej – uznanie swojej przynależności etnicznej (a także sposób jej ekspresji w życiu) jest w dużej mierze pochodną świadomego wyboru. Również nowe procesy związane z otwartością granic powodują konieczność redefinicji dotychczasowych ujęć przynależności do Łużyczan – od przypisania do wyboru. Pograniczna zbiorowość etniczna poddawana przeobrażeniom stanowi swoiste laboratorium podejścia do spraw narodowościowych w nowoczesnym społeczeństwie zmiany.
Natalia Niedźwiecka-Iwańczak w swoim wystąpieniu zajmie się aspektami tworzącymi tożsamość Łużyczan oraz strategiami tożsamościowymi – czyli modelami uczestnictwa w kulturze łużyckiej, ponadto wprowadzi w problematykę kontekstualności autoidentyfikacji i tożsamości.

Skomentuj artykuł

Proszę wpisać swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Proszę wpisać prawidłowy adres email

Email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

O nas

Portalsocjologa.pl powstał w 2009 roku w odpowiedzi na brak miejsca dyskusji dla studentów socjologii, absolwentów oraz osób dopiero chcących podjąć edukację w tym zakresie.
Po zapaści i roku nieobecności portal wrócił odmieniony, z jednej strony jeszcze bardziej przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, a z drugiej bardziej profesjonalny i zorientowany na działalność naukową.

Portalsocjologa.pl © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

zapraszamy ponownie;)

Designed by GGdesign Studio