O socjologii z Literatką. O obywatelstwie kobiet w pracy i poza pracą. 16 marca 2013

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Kawiarnia „Literatka” serdecznie zapraszają na spotkanie w ramach cyklu „O socjologii z Literatką”

Wystąpienie pt.
„Przemiany obywatelstwa kobiet w miejscu pracy i poza nim”
wygłoszą dr Marta Trawinska
i mgr Małgorzata Maciejewska
(Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
spotkanie poprowadzi dr Adam Mrozowicki
w dyskusji udział weźmie zaproszony gość specjalny,
Lilianna Pietrowska
(przewodnicząca regionu Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych)

Niedziela, 16 marca 2014, g. 18:00
Kawiarnia Literatka (Wrocław, Rynek 56/57)

Ruch związkowy w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku przeżywa kryzys członkostwa oraz kryzys legitymizacji. Jednakże od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce wzrost aktywności kobiet w ruchu pracowniczym – są coraz bardziej widoczne, a zorganizowane przez nie protesty przyciągają uwagę opinii publicznej. Podejmowały one działania na rzecz praw pracowniczych zarówno w sektorze publicznym, jak i słabo uzwiązkowionym sektorze prywatnym. Od lat dziewięćdziesiątych dwie sfeminizowane grupy zawodowe – nauczycielki i pielęgniarki – organizują protesty w obronie publicznej edukacji i służby zdrowia, sprzeciwiając się kolejnym próbom urynkowienia tych usług publicznych. W sektorze prywatnym szczególną uwagę należy zwrócić na aktywność kobiet w handlu wielkopowierzchniowym.
Analizy feministyczne wskazują, iż historycznie związki zawodowe są „męskimi organizacjami” – powołanymi do reprezentowania interesów męskiej siły roboczej, przez dekady bazujące na wykluczeniu słabszych grup pracowniczych. Kobiety postrzegane były jako drugorzędna kategoria pracowników. Socjologia pracy od kilku dekad obserwuje wzrost znaczenia kobiecej siły roboczej – zarówno w tradycyjnie sfeminizowanych usługach, ale również w produkcji przemysłowej. Na te procesy jednocześnie nakłada się zjawisko wycofywania się państwa z zabezpieczania usług publicznych, z których w większości korzystają kobiety. Czy ma to jakiś wpływ na ruch związkowy? Czy kobiety dokonują transformacji związków zawodowych? I czy same związki zawodowe dostrzegają konieczność włączenia perspektywy kobiet do swojej codziennej polityki? Jaką rolę tutaj odgrywa współczesne państwo? Co wnosi perspektywa genderowa do analizy ruchu związkowego? Co może przynieść sprzężenie pomiędzy ruchem feministycznym a związkowym?

Skomentuj artykuł

Proszę wpisać swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Proszę wpisać prawidłowy adres email

Email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

O nas

Portalsocjologa.pl powstał w 2009 roku w odpowiedzi na brak miejsca dyskusji dla studentów socjologii, absolwentów oraz osób dopiero chcących podjąć edukację w tym zakresie.
Po zapaści i roku nieobecności portal wrócił odmieniony, z jednej strony jeszcze bardziej przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, a z drugiej bardziej profesjonalny i zorientowany na działalność naukową.

Portalsocjologa.pl © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

zapraszamy ponownie;)

Designed by GGdesign Studio