Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa, 7-8 maja Wrocław

Program XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa

7–8 maja 2014 r.

Organizowana przez: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika

Współorganizatorzy: Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Socjologii Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS European Association for Security

Honorowy patronat konferencji: Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Patronat medialny:

polska_zbrojnaLogo POC

Partnerzy Konferencji:

partnerzy

oficjalna strona internetowa: www.grupydyspozycyjne.pl

Przeddzień konferencji [wtorek, 6 maja 2014]

17.00 – 20.00    Rejestracja uczestników

Pierwszy dzień konferencji [środa, 7 maja 2014]

8.00 – 9.30   Rejestracja uczestników (czynna wyłącznie w trakcie przerw)

Ceremonia uroczystej inauguracji Konferencji (Aula Leopoldina, gmach główny UWr): prof. dr hab. Jan Maciejewski (UWr), prof. dr hab. Józef Matis (AOS Słowacja)

10.00 – 13.00  Uroczysta inauguracja:

Prof. zw. dr hab. Marek Bojarski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Brig Gen Assoc. Prof. Dipl. Eng. Boris Durkech, Ph.D. Rektor Akadémia Ozbrojených Síl generála Milana Rastislava Liptovský Mikuláš

Prof. zw. dr hab. Mariusz Wiatr Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. Adam Jezierski Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UWr

Prof. dr hab. Jerzy Juchnowski Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kurcz Dyrektor Instytutu Socjologii UWr

Wystąpienia oficjalne:

Prof. dr hab. Jan Maciejewski (UWr)

Prof. dr hab. Józef Matis (AOS Słowacja)

Prof. dr hab. Zdzisław Zagórski (UWr)

Prof. dr hab. Tadeusz Leczykiewicz (WSB Poznań)

Prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski (GWSH Katowice) Systemy bezpieczeństwa w państwie

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór (Uniwersytet Łódzki) Od socjologii wojska do socjologii grup dyspozycyjnych

Prof. dr hab. Marek Górny (Prezes Wydawnictwa UWr) Uczestnicy Konferencji mogą skorzystać z dogodnego transportu komunikacji miejskiej na odcinku Rynek-ul. Kwiska (linie MPK: 3; 10; 20; 31; 32). Z przystanku na ul. Kwiskiej należy skierować się w ulicę Wejherowską ok. 300 metrów).

13.30-15.00   Obiad (Hala Orbita ul. Wejherowska 34)

15.00  Prezentacja wielozadaniowego pojazdu opancerzonego Germaz AMRV

germaz

SESJA II plenarna: Prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny (UAM); prof. dr hab. Zdzisław Zagórski (UWr); prof. dr hab. Józef Matis (Słowacja); dr Marzena Monika Petryna (Niemcy); dr Uriadnikova Inga (Ukraina); dr Monika Zawartka-Czekaj (WSZOP);

15.20 -15.30   Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki) Niepewność i ryzyko jako główne ramy interpretacyjne współczesnych społeczeństw

15.30 -15.40   Prof. zw. dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc (AON) Bezpieczeństwo i obronność w procesie edukacyjnym społeczeństwa

15.40 -15.50   prof. zw. dr hab. Daniel Markowski (UR) Przeobrażenia systemów bezpieczeństwa w Polsce

15.50 -16.00 Doc. Karol Murdza, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) CRISIS OF CONFIDENCE AND SECURITY

16.00 -16.10   Prof. dr Vasyl Zaplatynsky, Dr Inga Uriadnikova (National university physical education and sports Ukraine) Специальные подразделения в условиях социально-политической чрезвычайной ситуации

16.10 -16.20   Dr Piotr Łapiński (Centralny Zarząd Służby Więziennej) Pilotażowy międzyresortowy program rozwiązywania problemów alkoholowych w środowiskach służb mundurowych

16.20 -16.30   Dr hab. Tomasz Sahaj (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) Pseudokibice futbolowi vs. grupy dyspozycyjne. Reguła, czy wyjątek?

16.30 -16.40   Dr Robert Poklek (Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu) Wizerunek i prestiż Służby Więziennej w społeczeństwie a jej zadania i misja społeczna

16.40 -16.50   Dr Maria Miczyńska-Kowalska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Praca i bezrobocie jako wyznaczniki bezpieczeństwa społeczno – ekonomicznego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego

16.50 -17.00   Dr Andrzej Piotrowski (Uniwersytet Gdański) Zaangażowanie formacji mundurowych w przeciwdziałaniu zagrożeniom

17.00 -17.10   Dr Marek Ryszard Kalaman (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) Działalność Rady ds. Kobiet Służby Więziennej na rzecz równego traktowania funkcjonariuszy w służbie

17.10 -17.20   Dr Marian Lutostański (European Association for Security) Dylematy semantyczno-rzeczowe nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz ich wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa

17.20 -17.30   Dr Aneta Baranowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Terroryzm w kontekście płci społecznej. Rola kobiet

17.30 -17.40   Mgr inż. Jarosław Stelmach (WSO WL Wrocław) Zdążyć przed aktywnym strzelcem – grupy dyspozycyjne w obliczu potencjalnego zagrożenia zamachem

17.40 -18.00   Panel dyskusyjny: Prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór; prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski; prof. zw. dr hab. Daniel Markowski ; prof. dr hab. Robert Borkowski (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego); prof. dr hab. Irina Kucharska (Narodowy Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina); prof. dr hab. Krzysztof Czekaj; prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski); prof. dr hab. Vojtěch Malátek (Czechy); prof. dr hab. Viktoria Serzhanova (UR); dr hab. Piotr Płonka (Żandarmeria Wojskowa); dr Elliott Corke (European Association for Security, Niemcy); dr inż. Maciej Marczyk (AON); Dr Józef Zieliński (Wojskowy Instytut Wydawniczy);

18.30   Uroczyste spotkanie uczestników konferencji

Drugi dzień konferencji czwartek [8 maja 2014]

8.00 – 9.00   Rejestracja uczestników

SESJA III: Prof. zw. dr hab. Stanisław Sagan (UR), prof. Maria Martinska (Słowacja), prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. dr hab. Janusz Mika (Czechy), dr Mary Martina (Słowacja)

9.00 – 9.10   Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski) Bezpieczeństwo społeczne w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa

9.10 – 9.20   Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko Przestępczość narkotykowa i narkomania w Polsce – nowe wyzwania dla instytucji bezpieczeństwa

9.20 – 9.30   Dr Danuta Bukowiecka, mgr Jarosław Horoszkiewicz (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) Problemy walidacji nowoczesnych kamizelek kuloodpornych konstruowanych na potrzeby funkcjonariuszy wybranych grup dyspozycyjnych społeczeństwa

9.30 – 9.40   Dr Marzena Monika Petryna, Dr Elliott Corke (EAS, Niemcy) Verwendung von Drohnen in Krisensituationen

9.40 – 9.50   Dr Eugeniusz Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski) Zadania policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa

9.50 – 10.00   Dr Michał Piekarski (współpracownik portalu special-ops.pl) Współczesne zamachy terrorystyczne – ewolucja taktyki jako wyzwanie dla służb państwowych

10.00 – 10.10   Dr Piotr Pieńkowski (UWr) Bezpieczeństwo narodowe a działalność organizacji eksperckich typu think-tank

10.10 – 10.20   Dr n. farm. Andrzej Horowski (GRM PCK Wrocław) System Ratownictwa PCK w dolnośląskich i krajowych strukturach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

10.20 – 10.30   Dr Justyna Tomczyk Legia Cudzoziemska wobec konfliktów zbrojnych w skali makro-strukturalnej

10.30 – 10.40   Mgr Marcin Grocki, mgr Andrzej Kowalski, mgr Ewelina Machura(AON) Kryzys czy wojna – zagrożenia polityczno – militarne w XXI wieku

10.40 – 11.00   Panel dyskusyjny: Prof. zw. dr hab. Jacek Sroka (UWr); prof. zw. dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc (AON); prof. dr hab. Irina Kucharska (Narodowy Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina); prof. dr hab. Józef Matis (AOS, Słowacja); prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź (UWr); doc. Karol Murdza, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave); mjr SW dr Piotr Łapiński (Zarząd Główny SW); dr Katarzyna Dojwa (UWr); dr Miroslav Kmošena (Słowacja); dr Eugeniusz Moczuk (UR); dr Adam Kołodziejczyk (WSZP Warszawa).

11.00 – 11.30   Przerwa kawowa

SESJA IV: Siódme międzynarodowe seminarium „Metodologia badań systemów społecznych”: prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski, prof. dr hab. Józef Matis (AOS, Słowacja); dr Marek Bodziany (WSO WL); dr Andrzej Łapa (AMW); dr Małgorzata Stochmal (UWr).

11.30 – 12.20    Wystąpienia doktorantów i studentów

Mgr Daria Hofman (UWr): Rekrutacja do Narodowych Sił Rezerwowych w świetle badań empirycznych.

Mgr Robert Kazimierowicz (UWr): Kultura profesjonalna menedżera w wielopoziomowej strukturze przedsiębiorstwa MLM. Studium przypadku OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. (koncepcja pracy doktorskiej).

Mgr Robert Przybyła (UWr): Przygotowanie Straży Granicznej jako grupy dyspozycyjnej do przeciwdziałania aktualnym zagrożeniom.

Mgr Iwona Blonka – Szkwarkowska (Zakład Karny w Zamościu, doktorantka Akademii Obrony Narodowej): Zadania Służby Więziennej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Aleksander Adamus (UWr): Gry komputerowe i grywalizacja – skuteczne narzędzie marketingowe nowoczesnej armii.

12.20 – 12.40   Dyskusja problemowa

12.40 – 13.00   Uroczyste zakończenie konferencji

13.00 – 14.00   Obiad i wyjazd uczestników konferencji

Prezydium Konferencji: prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI – przewodniczący ze strony polskiej prof. dr hab. Józef MATIS – przewodniczący ze strony słowackiej

Komitet Honorowy: prof. zw. dr hab. Marek BOJARSKI, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 1 prof. zw. dr hab. Mariusz WIATR, Rektor WSO WL we Wrocławiu brig. gen. Doc. Ing. Boris ĎURKECH, PhD-Rektor AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš prof. zw. dr hab. Adam JEZIERSKI, Prorektor UWr ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Jerzy JUCHNOWSKI, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr Gen. dyw. dr Mirosław Rozmus, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej SZ RP prof. dr hab. Marek GÓRNY, Prezes Wydawnictwa UWr płk Danuta KALAMAN, Komendant COSSW w Kaliszu insp. dr Roberta CZĘŚCIK, Zastępca Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Komandor Bożena SZUBIŃSKA, przewodnicząca Rady do spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych insp. Wojciech OŁDYŃSKI, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu Płk dr hab. Piotr PŁONKA, Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, dr n. med. Zbigniew DRAGAN, z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pogotowia Ratunkowego Wrocław dr n. med. Robert GAŁĄZKOWSKI, Dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski Dyrektor Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Naczelny Lekarz Więziennictwa Wincenty MAZUREC, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Iwona MICHNIEWICZ, Prezes Zarządu Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej st. bryg. mgr inż. Andrzej SZCZEŚNIAK, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu dr Jerzy TELAK Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego gen. bryg. SG Dominik TRACZ, Komendant Główny Straży Granicznej; gen. Jacek WŁODARSKI, Dyrektor Generalny Służby Więziennej prof. Heinz VETCHERA, Brig. Gen. (ret.) LLD, PhD – University of Vienna płk Jacek KITLIŃSKI, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Bogdan NOWAK, prezes Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

Komitet Naukowy: Prof. zw. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK, prof. zw. dr hab. Henryk Ćwięk, prof. zw. dr hab. Kazimierz DOKTÓR, prof. zw. dr hab. Małgorzata FUSZARA, prof. zw. dr hab. Tomasz GOBAN-KLAS, prof. zw. dr hab. Jerzy JASKIERNIA, prof. zw. dr hab. Krzysztof KICIŃSKI, prof. zw. dr hab. Jerzy KONIECZNY, prof. zw. dr hab. Zbigniew KURCZ, prof. zw. dr hab. Stanisław KWIATKOWSKI, prof. zw. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI, prof. zw. dr hab. Daniel MARKOWSKI, prof. zw. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI, prof. zw. dr hab. Stanisław SAGAN, prof. zw. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ, prof. zw. dr hab. Krystyna SKIBIŃSKA, prof. zw. dr hab. Irina SURINA, prof. zw. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI, prof. zw. dr hab. Janusz SZTUMSKI, prof. zw. dr hab. Bogdan SZULC, prof. zw. dr hab. Wiktor Tarantij (Białoruś), prof. zw. dr hab. Elżbieta URA, prof. zw. dr hab. Danuta WALCZAK-DURAJ, prof. zw. dr hab. Lech W. ZACHER, prof. zw. dr hab. Zenon ZAMIAR prof. zw. dr hab. Ryszard ZIĘBA, prof. zw. dr hab. Kazimierz ŻEGNAŁEK, prof. dr hab. Cristina ALLEMANN-GHIONDA (Niemcy), prof. dr hab. Evgienij BABOSOW (Białoruś), prof. dr hab. Wil BAKIROV (Ukraina), prof. dr hab. Felicjan BYLOK, prof. dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI, prof. dr Karol ČUKAN (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky), prof. dr hab. Krzysztof CZEKAJ, prof. dr hab. Jacek DWORZECKI (Słowacja), prof. dr hab. Nina FIEDOTENKO (Rosja), prof. dr hab. Marek GORZKO, prof. dr Paola B. HELZEL (Włochy), prof. dr hab. Wojciech HORYŃ, prof. dr hab. Robert JANIK (Universität Hamburg, Niemcy), prof. dr Roman JASEK (Czechy), prof. dr hab. inż. Vojtech JURCAK (Słowacja), prof. dr hab. Siergiej KARAKOZOW (Rosja), prof. dr hab. Ludmiła KOŁMOGOROWA (Rosja), prof. dr hab. Leszek KORZENIOWSKI, prof. dr hab. Anna KLIM-KLIMASZEWSKA, prof. dr hab. Paweł KOZŁOWSKI, prof. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ, prof. dr Bertholt LÖFFLER (Niemcy), prof. dr hab. Dorota MAJKA-ROSTEK, prof. dr hab. Vojtěch MALATEK (Czechy), dr hab. Marian MARCINKOWSKI, prof. dr hab. Maria MARTIŃSKA (Słowacja), prof. dr Janusz MIKA (Czechy), prof. dr hab. Karol MURDZA (Słowacja), prof. dr hab. Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC, prof. dr hab. Izabela NOWICKA, prof. dr hab. prof. Ivan PANKEVYCH (Ukraina), prof. dr hab. Stanisław PIEPRZNY, prof. dr hab. Wanda RUSIECKA (Białoruś), prof. dr hab. Viktoria SERZHANOVA, prof. dr hab. Franciszek SKVRNDA (Słowacja), prof. dr hab. Henryk SPUSTEK, prof. dr Samuel UHRIN (Słowacja), prof. dr Nataliya VOLENKO (Ukraina), prof. dr hab. Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ, prof. dr hab. Danuta ZALEWSKA, prof. dr hab. Zdzisław ZAGÓRSKI, prof. dr Wasyl ZAPLTYNSKY (Ukraina), dr Jozef BALINT (Czechy), dr Tomasz BĄK, dr Marek BODZIANY, dr Małgorzata BOROWIK, dr Danuta BUKOWIECKA, dr Anatol CZABAN, dr Katarzyna DOJWA, dr n. med. Robert GAŁĄZKOWSKI, dr Mikoła GROMOV (Ukraina), dr Marek Ryszard KALAMAN; dr Zuzana KOĆKOVA (Słowacja), dr Krzysztof KLUPA, dr inż. Antoni KRASNY (Czechy), dr Marek KULCZYCKI, dr Andrzej ŁAPA, dr Piotr ŁAPIŃSKI, dr Mirosława MARCINIUK, dr Paweł MOCZYDŁOWSKI, dr inż. Zuzana NEMETHOVA (Słowacja), dr Robert POKLEK, Ph. D. Konrad RACZKOWSKI (Szwecja), dr Radosław SALINGER (Czechy), dr Vanda SMETANOVA (Słowacja), dr Mirosław SMOLAREK, dr Ladislav SOHR (Czechy), dr inż. Edvard STAMM (Słowacja), dr Małgorzata STOCHMAL, dr Piotr SZYMANIEC, dr Lesław WEŁYCZKO, dr Irena WOLSKA-ZOGATA.

Skomentuj artykuł

Proszę wpisać swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Proszę wpisać prawidłowy adres email

Email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

O nas

Portalsocjologa.pl powstał w 2009 roku w odpowiedzi na brak miejsca dyskusji dla studentów socjologii, absolwentów oraz osób dopiero chcących podjąć edukację w tym zakresie.
Po zapaści i roku nieobecności portal wrócił odmieniony, z jednej strony jeszcze bardziej przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, a z drugiej bardziej profesjonalny i zorientowany na działalność naukową.

Portalsocjologa.pl © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

zapraszamy ponownie;)

Designed by GGdesign Studio