Tag: zawładnąć!

  • „Zawładnąć!” Jadwigi Staniszkis i faszyści

    „Zawładnąć!” Jadwigi Staniszkis i faszyści

    Najnowsza książka Jadwigi Staniszkis jest swoistym podsumowaniem jej dotychczasowego dorobku, autorka twierdzi, że „zawarłam w niej wszystko, co wiem o kulturach świata” (Staniszkis 2012: 7). Początkującym adeptom socjologii pozostaje wierzyć, że tak wybitna postać wie sporo. Warto zatem zderzyć opisywany proces zawładnięcia, czyli „narzucenia porządku zgodnego przyjętą formułą władzy” (s. 7). Staniszkis odnosi się w…