Tag: Unia Europejska

  • Obywatelstwo europejskie jako konstrukt postnarodowy

    Obywatelstwo europejskie jako konstrukt postnarodowy

    Aby mówić o obywatelstwie postnarodowym należy najpierw zdefiniować samo obywatelstwo. W wąskim rozumieniu jest to więź prawna istniejąca między jednostką a państwem, jako ograniczoną terytorialnie wspólnotą. Natomiast w szerszym rozumieniu, do pojęcia obywatelskości dochodzi dodatkowo gotowość do uznania praw innych, wypełnienia zobowiązań, jakie niesie ze sobą fakt przynależności do wspólnoty obywateli, jak również samoświadomość bycia…