Tag: społeczeństwo obywatelskie

  • Deficyt społeczeństwa obywatelskiego – realia Polski

    Deficyt społeczeństwa obywatelskiego – realia Polski

    Przedmiotem badań socjologów oraz dyskusji polityków i publicystów jest ograniczony udział Polaków w życiu politycznym i społecznym. Istnieje przekonanie, które traktuje o tym, iż warunkiem pomyślnego funkcjonowania państwa demokratycznego jest wysoki poziom partycypacji obywatelskiej (Kinowska 2012: 1). Jednakże w Polsce można zauważyć niski poziom zainteresowania społeczeństwa polityką oraz problemami publicznymi co pokazała bardzo niska frekwencja…

  • Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – fakt czy jedynie hasło

    Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – fakt czy jedynie hasło

    W październiku 2010 roku w Warszawie odbył się V Kongres Obywatelski organizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Główne hasło spotkania brzmiało : „Idea Polski XXI wieku. Podmiotowi Polacy – Podmiotowa Polska.”. Jednym z uczestników tego wydarzenia był Aleksander Kwaśniewski, który w swojej wypowiedzi stwierdził, że społeczeństwo obywatelskie to sukces Polski i nie stanowi ono…