Tag: społczeczeństwo

  • Polska w ramach relacji naród-społeczeństwo-państwo

    Polska w ramach relacji naród-społeczeństwo-państwo

    Według Raymonda Arona Pełnymi członkami systemu międzynarodowego są te jednostki, które są uwzględniane przez najważniejsze państwa w ich rachunkach dotyczących stosunku sił(1995: 127). Mowa tu nie tylko o podmiotowości danego aktora poziomu makrostrukturalnego, ale sile oddziaływania na innych aktorów w ramach relacji międzynarodowych. Aron rozpatrując relacje na tym polu zwrócił uwagę, że odbywają się one…