Tag: przestrzeń miejska

  • Społeczne aspekty rewitalizacji przestrzeni miejskiej 

    Społeczne aspekty rewitalizacji przestrzeni miejskiej 

    Prężnie rozwijające się w przeszłości przestrzenie dziś poprzez zniszczoną zabudowę i utratę funkcji przemysłowych spowodowaną przemianami ustrojowymi  mogą być obszarami generującymi problemy, zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów. W tym kontekście niebagatelną rolę odgrywa rewitalizacja przestrzeni zdegradowanych, której celem jest przywrócenie atrakcyjności danego obszaru poprzez funkcjonalne, społeczne i estetyczne  działania, które na nowo przywrócą wartość …