Tag: makrostruktura

  • Węzeł globalizacyjny z perspektywy sportu, czyli o tym czego nie da się odłożyć na później

    Węzeł globalizacyjny z perspektywy sportu, czyli o tym czego nie da się odłożyć na później

    Początkowo bardzo chciałem odnieść się do proponowanego przeze mnie zagadnienia w sposób empiryczny. Oprzeć się o materiały już zastane, lecz w trakcie pisania niniejszego referatu uznałem, że ważniejszym elementem będzie wprowadzenie od strony teoretycznej w zagadnienie i przeprowadzenie rozważań dotyczących tematu wystąpienia, zaś aspekt empiryczny, czy może raczej casusy stanowiące ugruntowanie omawianego stanowiska pozwolę sobie…