Tag: kultura masowa

  • Tradycjonalizm chłopski a kultura popularna

    Tradycjonalizm chłopski a kultura popularna

    We współczesnym społeczeństwie które pozostaje w toku nieustannych przemian i modernizacji, coraz częściej zapominamy o warstwie chłopskiej, co gorsze obecnie mamy do czynienia z  zanikiem „chłopstwa” oraz szeroko pojmowanej wiejskości jako  odrębnej kategorii społecznej.  W socjologii owe zjawisko  określane jest mianem depesentyzacji czyli mianem  „końca chłopów”. Warstwa chłopska na skutek globalizacyjnych przemian została skazana na obumarcie wraz…

  • Kogo „Koko” dziobie w oko?

    Kogo „Koko” dziobie w oko?

    Burze internetowe tym różnią się od zjawisk atmosferycznych, że pojawiają się najczęściej przy błahych powodach. Spirala nakręcana jest poprzez kolejne publikacje, które nie muszą wnosić nic do rozwiązania czy nawet zrozumienia problemu, lecz składają się z powielenia kilku faktów i zadaniu pseudokontrowersyjnego pytania mającego prowokować do wylewania emocji w komentarzach, których redakcja zazwyczaj nie czyta.…