Tag: IS UWr

  • Socjologia grup dyspozycyjnych we Wrocławiu

    Socjologia grup dyspozycyjnych we Wrocławiu

    Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego wychodzi z nową ofertą do studentów. Socjologia Grup Dyspozycyjnych to unikalny w ofercie akademickiej program studiów w zakresie systemowego bezpieczeństwa. Powstał on jako odpowiedź na zapotrzebowanie krajowego jak i zagranicznego rynku pracy na  fachowców w tym zakresie. Program studiów obejmuje aż 55% przedmiotów do wyboru, dzięki czemu studenci mogą profilować proces…