Tag: cmentarz

  • Czy cmentarz jest ponadczasową formą komunikacji masowej? Część 2

    Czy cmentarz jest ponadczasową formą komunikacji masowej? Część 2

    Jest to druga część artykułu- cześć pierwsza dostępna jest tutaj. Znaczenie cmentarza oraz elementów jego przestrzeni w oparciu o Model de Saussure’a Druga szkoła komunikacji uznaje akt komunikacyjny, jako produkcję i wymianę znaczeń. Najistotniejszy w tym procesie jest odbiorca, który samodzielnie tworzy znaczenie skierowanego do niego komunikatu. Szkoła bada powstawanie znaczeń powstałych w wyniku interakcji,…

  • Czy cmentarz jest ponadczasową formą komunikacji masowej?

    Czy cmentarz jest ponadczasową formą komunikacji masowej?

    Cmentarz jest jednym z wielu obszarów przestrzeni, które mają służyć człowiekowi. Jego rola jest jednak nieco inna aniżeli: restauracji, szpitala, kościoła, parku, szkoły, rynku miejskiego i wielu innych miejsc, gdzie dochodzi do ludzkich interakcji. Osobliwość cmentarza kryje się w tym, że miał on służyć, przede wszystkim, umarłym. Miał być miejscem „wiecznego spoczynku”. W taki potoczny…