Redakcja

Redaktor naczelny:

Gustaw Grochowski

email: gustaw.grochowski@portalsocjologa.pl

tel. 889 66 33 88


Autorzy tekstów:

Bartłomiej Berbeć
Tomasz Burdzik
Patrycja Goc
Arkadiusz Haławin
Stanisław Kamykowski
Agnieszka Krupa
Patrycja Magiera
Cezary Mierzyński
Ziemowit Socha

Fotoreporterzy:

Agnieszka Pawłowska

Korekta:

Dominik Rozpędowski

 


Wydawca:
Gustaw Grochowski,
os. Sudeckie 6i/13,
58-160 Świebodzice

ISSN 2299-0526


Uwaga! Portalsocjologa.pl nie jest w żaden sposób zależny od żadnej uczelni państwowej lub niepaństwowej.


Chcesz być częścią redakcji? Zobacz kogo potrzebujemy i skontaktuj się z nami!