Konferencja

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo

Socjologiczne – Oddział Wrocławski zapraszają do

udziału w II edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej:

Cywilizacje w perspektywie socjologicznej.

(Nie)ład a (od)budowa cywilizacji.

Konferencja odbędzie się 12-13 XII 2012 roku w Instytucie Socjologii UWr

 

Zgłoszenia wystąpień zawierające abstrakt (do 300 słów) prosimy kierować na adres kamykowski@portalsocjologa.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 10 XI 2012 roku. Bieżące informacje będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej konferencji http://portalsocjologa.pl/konferencja

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Zdzisław Zagórski, prof. UWr

dr Adam Mrozowicki

dr Olga Nowaczyk

Sekretarz komitetu:

mgr Stanisław Kamykowski

Koncepcja konferencji:

12-13 XII 2012 roku we Wrocławiu odbędzie się druga edycja konferencji Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Tym razem podtytuł konferencji brzmi (Nie)ład a (od)budowa cywilizacji. Przemierzając obszary poznawcze tematyki cywilizacyjnej postaramy skupić się na aktualności pojęcia „(nie)ładu” wobec stanu rzeczywistości oraz podjąć dyskusję nad perspektywą (od)budowy porządku cywilizacyjnego. Zastanowimy się czy umożliwia on lepsze poznanie współczesnych tendencji makropoziomowych błądzących między zużywaniem się ładów narodowych, żywiołową globalizacją, a zakusami imperialistycznymi i neokolonialnymi aktorów na globalnej szachownicy.

        Problematyka cywilizacji i nowych wyzwań cywilizacyjnych wymaga przypomnienia tych wątków klasycznych i współczesnych teorii cywilizacji, które mogą być użyteczne w interpretacji zachodzących procesów współczesności, jak i wskazania na „odkrywane” i wymagające „odkrycia” obszary rzeczywistości współczesnego świata.

          Być może, tak jak niegdyś, gdy rodziła się klasyczna socjologia społeczeństwa narodowo-obywatelskiego, już dziś powinniśmy uprawiać naukę o cywilizacjach, wychodząc poza tradycyjnie postrzeganą „socjologię”, na rzecz budowy nowych, megapoziomowych form ładów – ładów cywilizacyjnych?

Organizatorzy konferencji przyjmując ukazaną wyżej perspektywę możliwego ujęcia problematyki cywilizacji zachęcają równocześnie do podjęcia z nią polemiki, przy wykorzystaniu teorii „wielu” czy „jednej” cywilizacji współczesnego świata (F. Koneczny, S.P. Huntington, M. Todd, A.J. Toynbee, N. Elias, U. Beck i in.) oraz wykorzystaniu stosownych  danych i materiałów historycznych. Jesteśmy przekonani, iż wielowątkowa refleksja nad procesami zachodzącymi na poziomie cywilizacyjnym stanowić będzie ważny wkład w rozwój socjologii i innych nauk społecznych.

 

Skomentuj artykuł

Proszę wpisać swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Proszę wpisać prawidłowy adres email

Email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

O nas

Portalsocjologa.pl powstał w 2009 roku w odpowiedzi na brak miejsca dyskusji dla studentów socjologii, absolwentów oraz osób dopiero chcących podjąć edukację w tym zakresie.
Po zapaści i roku nieobecności portal wrócił odmieniony, z jednej strony jeszcze bardziej przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, a z drugiej bardziej profesjonalny i zorientowany na działalność naukową.

Portalsocjologa.pl © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

zapraszamy ponownie;)

Designed by GGdesign Studio