Kategoria: Artykuły

 • (Anty-)poradnik Rzecznika Praw Dziecka – przewodnik dentysty-kryminologa?

  (Anty-)poradnik Rzecznika Praw Dziecka – przewodnik dentysty-kryminologa?

  Wstęp Niedawno na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka ukazała się broszura „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego”. Tekst autorstwa trojga stomatologów (lek. dent. Izabeli Michalak, lek. dent. Macieja Michalaka oraz lek. dent. Michała Paulo) budzi poważne zastrzeżenia pod względem merytorycznym odnoszącym się do problematyki przemocy wobec dzieci…

 • Obalić mit Anglii

  Obalić mit Anglii

  Od maja 2011 roku, czyli momentu wypowiedzenia wojny kibicom  przez premiera RP Donalda Tuska, problem kibiców i szeroko rozumianego chuligaństwa stadionowego stał się jednym z głównych tematów podejmowanych przez media w Polsce. Tak nagłe pojawienie się w dyskursie publicznym tematu kibiców oraz zainteresowanie nimi opinii publicznej wymogło na wydawcach zwiększenie ilości publikacji na ten temat.…

 • Gruzińskie społeczeństwo- jego wizerunek i wpływ na zmiany zachodzące w państwie

  Gruzińskie społeczeństwo- jego wizerunek i wpływ na zmiany zachodzące w państwie

  Rok 2003 był przełomowy dla państwa gruzińskiego ze względu na tzw. Rewolucję Róż, czyli pokojowe protesty, które doprowadziły do bezkrwawego obalenia i przejęcie władzy w Gruzji, na czele której szedł Micheil Saakaszwili. Przed 2003 rokiem, Gruzini na obszarze całego kraju, włączając nawet stolicę – Tbilisi, mieli problem ze stałym dostępem do ciepłej wody, elektryczności czy…

 • Efektywność prawa a oczekiwanie społeczne

  Efektywność prawa a oczekiwanie społeczne

  Efektywność prawa zależy od internalizacji wartości i postaw przez jednostkę w obrębie danej zbiorowości – nastawienie do prawa wpływa na jego realizację, zależną od zapatrywań adresatów norm prawnych, którzy mogą akceptować obowiązujące przepisy bądź je ignorować. Właściwie prowadzona polityka prawna pozwala tak skonstruować normy prawne, by minimalizować koszty wynikające z konieczności podejmowania interwencji w przypadku…

 • Rodzina jako przyczyna niedostosowania społecznego

  Rodzina jako przyczyna niedostosowania społecznego

  I. Wprowadzenie „Pojęcie niedostosowania społecznego nie jest określane jednoznacznie. Jest ono zjawiskiem, które interesuje nie tylko pedagogów, ale także psychologów, psychiatrów, socjologów i prawników. W zależności od punktu widzenia, pojęcie i zakres społecznego niedostosowania różnie jest definiowane. Ale także w zależności od odmiennych stanowisk i poglądów dotyczących etiologii, manifestacji i motywacji społecznego niedostosowania, różnie jest…

 • Polska w ramach relacji naród-społeczeństwo-państwo

  Polska w ramach relacji naród-społeczeństwo-państwo

  Według Raymonda Arona Pełnymi członkami systemu międzynarodowego są te jednostki, które są uwzględniane przez najważniejsze państwa w ich rachunkach dotyczących stosunku sił(1995: 127). Mowa tu nie tylko o podmiotowości danego aktora poziomu makrostrukturalnego, ale sile oddziaływania na innych aktorów w ramach relacji międzynarodowych. Aron rozpatrując relacje na tym polu zwrócił uwagę, że odbywają się one…

 • Bimber jako siła strategiczna?

  Bimber jako siła strategiczna?

  Zapewne większość Polaków ma ogólne pojęcie czym jest bimber. Trochę mniej z nas wie jak on smakuje. Jeszcze mniej wie jak go robić. Nieliczni natomiast wiedzą do czego poza spożyciem może on służyć i jak ważki może być to cel. Tej ostatniej kwestii poświęcam niniejszy tekst. NIE TYLKO 1410: AUTENTYCZNA KWINTESENCJA WINA Przypomnijmy, bimber zwany…

 • „Zawładnąć!” Jadwigi Staniszkis i faszyści

  „Zawładnąć!” Jadwigi Staniszkis i faszyści

  Najnowsza książka Jadwigi Staniszkis jest swoistym podsumowaniem jej dotychczasowego dorobku, autorka twierdzi, że „zawarłam w niej wszystko, co wiem o kulturach świata” (Staniszkis 2012: 7). Początkującym adeptom socjologii pozostaje wierzyć, że tak wybitna postać wie sporo. Warto zatem zderzyć opisywany proces zawładnięcia, czyli „narzucenia porządku zgodnego przyjętą formułą władzy” (s. 7). Staniszkis odnosi się w…

 • Apokaliptyczne fascynacje…

  Apokaliptyczne fascynacje…

  Koniec świata, koniec cywilizacji, koniec człowieka– apokalipsa. Tematyka „końca” jest obecna w kulturze od zarania dziejów. Raz ma bardziej, raz mniej przerażający wymiar. Literatura piękna, malarskie dzieła czy też obszerne rozprawy naukowe… Wszelkie wyznaczone daty, w których znany nam świat miałby przestać istnieć, jak dotąd nie sprawdziły się A jednak „biznes się kręci”. Hollywood wydaje…

 • Skąd mamy brać sportowców, czyli o rekrutacji reprezentantów na imprezy rangi mistrzowskiej

  Skąd mamy brać sportowców, czyli o rekrutacji reprezentantów na imprezy rangi mistrzowskiej

  Niedawno na łamach portalu pojawił się tekst Ziemowita Sochy dotyczący naszych sportowców. Autor w swojej publikacji rozważał trafność modelu statystycznego autorstwa Stephena Levitta. Czy rzeczywiście stan gospodarki, system demokratyczny i siła patriotyzmu sportowego przekładają się na medale? Funkcjonowanie federacji i związków sportowych ucieka poza ramy instytucji demokratycznych. Nie musi to oznaczać ich nieskuteczności. Istotnym elementem…