Artykuły

„The World Games 2017. Perspektywa społeczna” red. Stanisław Kamykowski

„(…) rzeczywiście zamierzenie badawcze jakie prezentuje recenzowana książka prowadzi do wniosku, że w pewnym sensie ma ona charakter przyczynkarski, ale niekoniecznie w pejoratywnym znaczeniu tego słowa. Autorzy książki chcą bowiem przez pryzmat rozważań…

Społeczne aspekty rewitalizacji przestrzeni miejskiej 

Prężnie rozwijające się w przeszłości przestrzenie dziś poprzez zniszczoną zabudowę i utratę funkcji przemysłowych spowodowaną przemianami ustrojowymi  mogą być obszarami generującymi problemy, zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów. W tym kontekście niebagatelną rolę…

Współczesne wizje małżeństwa i rodzicielstwa drogą do (dez)integracji rodziny?

Jak zauważa Krystyna Slany: „(…) nie ma chyba w Polsce drugiej grupy społecznej, która budziłaby tak szerokie zainteresowanie społeczne jak małżeństwo i rodzina, ze względu na przypisywaną im misję społeczną, pełnione role, znaczenie…

H.R. Giger: „Piekło jest moim rajem”. In memoriam miesiąc po śmierci

12 maja 2014 r. zmarł w Zurychu na skutek powikłań spowodowanych upadkiem ze schodów wybitny szwajcarski artysta sztuki współczesnej, Hans Rudolf Giger – postać, która odcisnęła piętno na współczesnej kulturze popularnej, a która…

Obywatelstwo europejskie jako konstrukt postnarodowy

Aby mówić o obywatelstwie postnarodowym należy najpierw zdefiniować samo obywatelstwo. W wąskim rozumieniu jest to więź prawna istniejąca między jednostką a państwem, jako ograniczoną terytorialnie wspólnotą. Natomiast w szerszym rozumieniu, do pojęcia obywatelskości…

Deficyt społeczeństwa obywatelskiego – realia Polski

Przedmiotem badań socjologów oraz dyskusji polityków i publicystów jest ograniczony udział Polaków w życiu politycznym i społecznym. Istnieje przekonanie, które traktuje o tym, iż warunkiem pomyślnego funkcjonowania państwa demokratycznego jest wysoki poziom partycypacji…

Na boisku i na trybunach – mecz socjologa 2014

Tegoroczne Dni Socjologa zorganizowane we Wrocławiu wzbogaciły swoją ofertę sportową o kolejne wydarzenia. Poza tradycyjnym meczem socjologa odbył się również bieg, który został zorganizowany z inspiracji dr hab. Katarzyna Kajdanek. Oba wydarzenia przyciągnęły…

„Badaj Interaktywnie” – premiera unikalnego poradnika badań internetowych

Prowadziliście, prowadzicie lub macie zamiar prowadzić badania on-line wykorzystując narzędzie ankiety? Właśnie ukazał się w sieci poradnik, który znacznie ułatwi Wam cały proces badawczy. Do sieci wchodzi właśnie poradnik „Badaj Interaktywnie! Jak poprawnie przygotować ankietę internetową”. Jest to rzetelne i wyczerpujące kompendium wiedzy…

Przestrzeń i tożsamość. Refleksje z antropologii przestrzeni

Wstęp We współczesnym świecie charakteryzującym się nieustanną zmianą szczególną rolę odgrywa przestrzeń. Przestrzeń, która nie stanowi zbioru luźno rozrzuconych budowli, pajęczyny ulic poprzecinanej sklepami, lecz będącą tłem interakcji społecznych, integralnym elementem tożsamości społecznej….

Czy cmentarz jest ponadczasową formą komunikacji masowej? Część 2

Jest to druga część artykułu- cześć pierwsza dostępna jest tutaj. Znaczenie cmentarza oraz elementów jego przestrzeni w oparciu o Model de Saussure’a Druga szkoła komunikacji uznaje akt komunikacyjny, jako produkcję i wymianę znaczeń….

O nas

Portalsocjologa.pl powstał w 2009 roku w odpowiedzi na brak miejsca dyskusji dla studentów socjologii, absolwentów oraz osób dopiero chcących podjąć edukację w tym zakresie.
Po zapaści i roku nieobecności portal wrócił odmieniony, z jednej strony jeszcze bardziej przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, a z drugiej bardziej profesjonalny i zorientowany na działalność naukową.

Portalsocjologa.pl © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone

zapraszamy ponownie;)

Designed by GGdesign Studio