Kategoria: Artykuły

 • „The World Games 2017. Perspektywa społeczna” red. Stanisław Kamykowski

  „(…) rzeczywiście zamierzenie badawcze jakie prezentuje recenzowana książka prowadzi do wniosku, że w pewnym sensie ma ona charakter przyczynkarski, ale niekoniecznie w pejoratywnym znaczeniu tego słowa. Autorzy książki chcą bowiem przez pryzmat rozważań na temat międzynarodowych X Igrzysk Sportów Nieolimpijskich (The World Games 2017), która odbędzie się w 2017 r. we Wrocławiu powiedzieć coś istotnego […]

 • Społeczne aspekty rewitalizacji przestrzeni miejskiej 

  Prężnie rozwijające się w przeszłości przestrzenie dziś poprzez zniszczoną zabudowę i utratę funkcji przemysłowych spowodowaną przemianami ustrojowymi  mogą być obszarami generującymi problemy, zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów. W tym kontekście niebagatelną rolę odgrywa rewitalizacja przestrzeni zdegradowanych, której celem jest przywrócenie atrakcyjności danego obszaru poprzez funkcjonalne, społeczne i estetyczne  działania, które na nowo przywrócą wartość  […]

 • Współczesne wizje małżeństwa i rodzicielstwa drogą do (dez)integracji rodziny?

  Jak zauważa Krystyna Slany: „(…) nie ma chyba w Polsce drugiej grupy społecznej, która budziłaby tak szerokie zainteresowanie społeczne jak małżeństwo i rodzina, ze względu na przypisywaną im misję społeczną, pełnione role, znaczenie zarówno dla całego społeczeństwa, jak i dla poszczególnych jednostek” (Slany, 2013b, 8). Szczególnie mocno wybrzmiewa to obecnie, w kontekście przeobrażeń współczesnych modeli […]

 • H.R. Giger: „Piekło jest moim rajem”. In memoriam miesiąc po śmierci

  12 maja 2014 r. zmarł w Zurychu na skutek powikłań spowodowanych upadkiem ze schodów wybitny szwajcarski artysta sztuki współczesnej, Hans Rudolf Giger – postać, która odcisnęła piętno na współczesnej kulturze popularnej, a która nie jest szeroko znana w naszym kraju. Urodzony w 1940 roku w Chur, Giger mówił o sobie, iż miał „wspaniałe dzieciństwo”, zaś […]

 • Obywatelstwo europejskie jako konstrukt postnarodowy

  Aby mówić o obywatelstwie postnarodowym należy najpierw zdefiniować samo obywatelstwo. W wąskim rozumieniu jest to więź prawna istniejąca między jednostką a państwem, jako ograniczoną terytorialnie wspólnotą. Natomiast w szerszym rozumieniu, do pojęcia obywatelskości dochodzi dodatkowo gotowość do uznania praw innych, wypełnienia zobowiązań, jakie niesie ze sobą fakt przynależności do wspólnoty obywateli, jak również samoświadomość bycia […]

 • Deficyt społeczeństwa obywatelskiego – realia Polski

  Przedmiotem badań socjologów oraz dyskusji polityków i publicystów jest ograniczony udział Polaków w życiu politycznym i społecznym. Istnieje przekonanie, które traktuje o tym, iż warunkiem pomyślnego funkcjonowania państwa demokratycznego jest wysoki poziom partycypacji obywatelskiej (Kinowska 2012: 1). Jednakże w Polsce można zauważyć niski poziom zainteresowania społeczeństwa polityką oraz problemami publicznymi co pokazała bardzo niska frekwencja […]

 • „Badaj Interaktywnie” – premiera unikalnego poradnika badań internetowych

  Prowadziliście, prowadzicie lub macie zamiar prowadzić badania on-line wykorzystując narzędzie ankiety? Właśnie ukazał się w sieci poradnik, który znacznie ułatwi Wam cały proces badawczy. Do sieci wchodzi właśnie poradnik „Badaj Interaktywnie! Jak poprawnie przygotować ankietę internetową”. Jest to rzetelne i wyczerpujące kompendium wiedzy na temat prowadzenia badań on-line przy użyciu ankiet. Większość prac dyplomowych oraz spora część badań ilościowych w ogóle opiera się na tym narzędziu, a spora część z nas używa go także […]

 • Przestrzeń i tożsamość. Refleksje z antropologii przestrzeni

  Wstęp We współczesnym świecie charakteryzującym się nieustanną zmianą szczególną rolę odgrywa przestrzeń. Przestrzeń, która nie stanowi zbioru luźno rozrzuconych budowli, pajęczyny ulic poprzecinanej sklepami, lecz będącą tłem interakcji społecznych, integralnym elementem tożsamości społecznej. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, na którą składają się miejsca istotne zarówno z perspektywy indywidualnych doświadczeń, takie jak miejsce spotkań z rówieśnikami, […]

 • Czy cmentarz jest ponadczasową formą komunikacji masowej? Część 2

  Jest to druga część artykułu- cześć pierwsza dostępna jest tutaj. Znaczenie cmentarza oraz elementów jego przestrzeni w oparciu o Model de Saussure’a Druga szkoła komunikacji uznaje akt komunikacyjny, jako produkcję i wymianę znaczeń. Najistotniejszy w tym procesie jest odbiorca, który samodzielnie tworzy znaczenie skierowanego do niego komunikatu. Szkoła bada powstawanie znaczeń powstałych w wyniku interakcji, […]

 • Czy cmentarz jest ponadczasową formą komunikacji masowej?

  Cmentarz jest jednym z wielu obszarów przestrzeni, które mają służyć człowiekowi. Jego rola jest jednak nieco inna aniżeli: restauracji, szpitala, kościoła, parku, szkoły, rynku miejskiego i wielu innych miejsc, gdzie dochodzi do ludzkich interakcji. Osobliwość cmentarza kryje się w tym, że miał on służyć, przede wszystkim, umarłym. Miał być miejscem „wiecznego spoczynku”. W taki potoczny […]