Autor: Patrycja Goc

  • Odmienny, znaczy gorszy? Negatywne konsekwencje stygmatyzacji dla Ja osoby

    Odmienny, znaczy gorszy? Negatywne konsekwencje stygmatyzacji dla Ja osoby

    Nauki społeczne definiują człowieka, jako istotę społeczną. Za twórcę owej teorii uznaje się Arystotelesa. Człowiek swoje ludzkie oblicze zyskuje dzięki współistnieniu innych ludzi w środowisku społecznym. Nie jest on kimś gotowym, a kimś kto się staje, wzrasta. Każda jednostka jest niepowtarzalną indywidualnością wyróżniającą się jakąś cechą spośród tłumu. Te cechy wskazują na to, że każdy…