„The World Games 2017. Perspektywa społeczna” red. Stanisław Kamykowski


„(…) rzeczywiście zamierzenie badawcze jakie prezentuje recenzowana książka prowadzi do wniosku, że w pewnym sensie ma ona charakter przyczynkarski, ale niekoniecznie w pejoratywnym znaczeniu tego słowa. Autorzy książki chcą bowiem przez pryzmat rozważań na temat międzynarodowych X Igrzysk Sportów Nieolimpijskich (The World Games 2017), która odbędzie się w 2017 r. we Wrocławiu powiedzieć coś istotnego o samym sporcie, o tym czym jest sport w aspekcie społecznym i kulturowym. Tak widziałbym poznawczy aspekt przyczynkarstwa jako zastosowaną tu metodologię.”
(z recenzji dr hab. Jerzego Żurki)

„Książka pod redakcją Stanisława Kamykowskiego stanowi niejako przewodnik wprowadzający w tematykę The World Games 2017. Celem publikacji jest zarówno utorowanie drogi dalszym analizom wspomnianego wydarzenia, w tym badaniom empirycznym w trakcie trwania imprezy, jak i w ogóle zapoznanie szerszego grona odbiorców z dyscyplinami, które się na niej pojawią. Z tym ostatnim dążeniem wiąże się zaangażowana postawa autorów. Świadomi tego, że opis rzeczywistości może ją zmieniać postanowili nie tylko zaprezentować mało popularne rozgrywki sportowe, lecz także zainteresować nimi czytelników.”
(z recenzji Piotra Małczyńskiego)

okładka

The World Games 2017. Perspektywa społeczna

Spis treści:
Wprowadzenie – Paradoks i przyczynkarstwo jako wartość poznawcza – Stanisław Kamykowski 5
Rozdział 1. Rywalizacja sportowa jako zjawisko kulturowe – Paweł Andrzej Drygas 10
Rozdział 2. Jak olimpijskie są igrzyska sportów nieolimpijskich? Analiza prawno porównawcza Igrzysk Olimpijskich z World Games – Dorota Stempniak 30
Rozdział 3. Rola grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie The World Games 2017 – Robert Poklek, Daria Hofman 63
Rozdział 4. The World Games 2017 w perspektywie upolitycznienia współczesnego sportu – Stanisław Kamykowski 92
Rozdział 5. Siła sportu – siłą mediów. O szczególnej sportowej roli przekazów medialnych w Polsce – Joanna Stefaniak 115
Rozdział 6. Dyscypliny artystyczne na The World Games 2017 we Wrocławiu – Katarzyna Sanocka 147
Rozdział 7. Dyscypliny sportów precyzyjnych na The World Games 2017 we Wrocławiu – Agnieszka Krupa 160
Rozdział 8. Charakterystyka sportu żużlowego – Natalia Pera 174

Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych
ISBN 978-83-61726-03-6
Warszawa 2015
Na okładce wykorzystano rysunek autorstwa Krzysztofa Grińskiego