ACTA zagrożeniem dla wolności w internecie- analiza wyników badań

Analizując problem wprowadzenia w Polsce ACTA warto dowiedzieć się co na ten temat sądzi społeczeństwo. Z przeprowadzonego przez MB SMG/KRC i Centrum Cyfrowe Projeku: Polska badania wynika, że protesty przeciw wprowadzeniu ACTA są szczególnie ważne dla osób młodych.

Istota protestów

Badania MB SMG/KRC pokazały, że protesty przeciw wprowadzeniu ACTA, są różnie odbierane przez respondentów w zależności od ich przynależności do danej grupy wiekowej. Większość osób (43% respondentów) poniżej 30 roku życia uważa, że głównym źródłem protestów w sprawie ACTA, jest kwestia wolności w internecie. Prawie 1/3 uważa, że chodzi o niejawny sposób, w jaki rząd prowadził konsultacje, natomiast nielegalne ściąganie plików wskazało 12% respondentów.


Co jest Pana(i) zdaniem głównym źródłem protestu w sprawie Acta? (poniżej 30 roku życia) źr. centrumcyfrowe.pl

Respondenci powyżej 30 roku życia zdecydowanie rzadziej uznają protesty przeciw wprowadzeniu ACTA jako odpowiedź na zagrożenie wolności w internecie. Twierdzi tak 28% badanych czyli 15% mniej niż w grupie wiekowej do 30 roku życia. Najwięcej badanych osób- 30% nie wie o co w protestach chodzi. 1/4 badanych uważa, że protesty są odpowiedzią na niejawny sposób prowadzenia konsultacji przez rząd a 14% sądzi, że były one wynikiem sprzeciwu wobec pozbawienia możliwości ściągania nielegalnych plików z internetu.

W kategorii wykształcenia nie ma wielkich dysproporcji między odpowiedziami respondentów. Tym co rzuca się w oczy jest to, że prawie połowa (45%) respondentów z wykształceniem podstawowym nie wie o co chodzi w proteście. Warto podkreślić także, że 43% respondentów o wykształceniu wyższym uważa, że protest to przede wszystkim walka o wolność internetu. Podobne trendy widzimy w kategorii miejsca zamieszkania. Im większe miasto, w którym mieszkają respondenci, tym większe poinformowanie na temat protestów i samego ACTA, oraz tym większe przekonanie, że protest jest wynikiem ograniczenia wolności w internecie.

Waga protestu

Protest przeciwko wprowadzeniu ACTA jest ważniejszy dla młodych ludzi. 13% z osób poniżej 30 roku życia deklaruje osobiste zaangażowanie w protest. Łącznie dla 48% młodych ludzi protest jest ważny lub bardzo ważny. Analogicznie w grupie wiekowej +30 takich osób jest o 16% mniej. W tym przypadku wykształcenie nie odgrywa dużej roli w odbiorze protestu. analizując miejsce zamieszkania respondentów możemy zauważyć, że 70% mieszkańców wsi deklaruje, że nie śledzi uważnie bądź w ogóle nie jest zainteresowanych protestami. W pozostałych kategoriach wyniki są bardzo podobne.

Darmowy dostęp do treści jako element swobód obywatelskich

61% młodych ludzi (kategoria poniżej 30 lat) uważa, że dostęp do książek, muzyki i filmów przez internet powinien być darmowy- nawet, jeśli odbywa się z naruszeniem praw autorskich. Przeciw i zdecydowanie przeciw było 37% badanych. Analogicznie, w grupie wiekowej +30, przeciwnikami tego twierdzenia było 47% respondentów, a zwolennikami 48% osób. Ponownie nie stwierdzono dużych rozbieżności w odpowiedziach, ze względu na wykształcenie respondentów.

Wpływ wprowadzenia ACTA na korzystanie z treści w internecie

Po wprowadzeniu ACTA 35% respondentów ograniczy korzystanie z dostępu do książek, muzyki i filmów przez internet. Na zdecydowane ograniczenie dostępu do tych dóbr zdecydowało się 19% respondentów. 21% badanych raczej nie zmieni swojego podejścia do tej kwestii, natomiast przekonane jest o tym 11% osób. Ograniczenie korzystania i zdecydowane ograniczenie deklaruje 67% badanych młodych ludzi, co w odniesieniu do 49% podobnych odpowiedzi w grupie starszej, pokazuje, że ACTA boją się głównie ludzie młodzi. Zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń deklaruje także większa grupa osób dobrze wykształconych (62% osób z wyższym wykształceniem w stosunku do 41% badanych z wykształceniem podstawowym).


źr. centrumcyfrowe.pl

Podsumowując sprawa protestów przeciw ACTA angażuje przede wszystkim osoby młode. To właśnie one uważają, że głównym problemem związanym z wprowadzeniem ACTA jest ograniczenie wolności internetu. Ponad 60% młodych ludzi uważa także, że dostęp do do książek, muzyki i filmów przez internet jest elementem swobód obywatelskich, nawet jeśli przy tym łamane są prawa autorskie. Ponadto to osoby młode częściej deklarują, że będą musiały zmienić swoje przyzwyczajenia związane z korzystaniem z materiałów w sieci.

Badanie sondażowe zostało przeprowadzone przez instytut MillwardBrown SMG/KRC w dniach 28 – 29.01 na reprezentatywnej próbie 1003 Polaków , Surowe wyniki można pobrać tutaj.

O autorze
Założyciel i pierwszy redaktor naczelny portalu socjologa. Student socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Propagator socjologii sportu.
1 komentarz do tego artykułuWyślij swój
  1. avatar

    wbrew narracji instytucji władzy w całym zamieszaniu dotyczącym umowy handlowej ACTA sprawa praw autorskich stanowi jedynie pretekst, a konsekwencje w postaci zagrożeń, które dostrzeżono w treści zapisów jak i trybie przygotowania tej umowy są o wiele groźniejsze niż nierespektowanie praw twórców. Niemniej obraz ludzi młodych (do 30 roku życia) wyłaniający się z powyższego opisu jest obrazem smutnym. Gdy niemal co drugi młody człowiek deklaruje zaangażowanie w protesty (jest obywatelem aktywnie zabiegającym o swoje prawa), to 3 na 5 młodych nie rozumie, że obywatelskość postawy wiąże się również z obowiązkiem. ‚Prawa i obowiązki’ są w nierozerwalnym związku, występując z osobna mogą przyczyniać się do dezintegracji obowiązującego systemu, ale nie ze względu na niechęć i świadomą kontestację, lecz ze względu na brak świadomości własnych poczynań i ich konsekwencji. Jednocześnie wolność słowa, która nie uwzględnia odpowiedzialności za słowo wypowiedziane (odpowiedzialności pozytywnej jak i sankcji negatywnych), umniejsza wartości tych słów i tej wolności.

Skomentuj artykuł

Proszę wpisać swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Proszę wpisać prawidłowy adres email

Email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

O nas

Portalsocjologa.pl powstał w 2009 roku w odpowiedzi na brak miejsca dyskusji dla studentów socjologii, absolwentów oraz osób dopiero chcących podjąć edukację w tym zakresie.
Po zapaści i roku nieobecności portal wrócił odmieniony, z jednej strony jeszcze bardziej przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, a z drugiej bardziej profesjonalny i zorientowany na działalność naukową.

Portalsocjologa.pl © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

zapraszamy ponownie;)

Designed by GGdesign Studio